Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat - Konferencja
Dodane przez Jacek Wnuk dnia Wrzesień 26 2007 14:39:46

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

dotyczącą pogranicza karpackiego pt.:


"Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat "
18 Października 2007 r.
Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 6 (Aula PWSZ)

Patronat medialny: www.KarpatyWschodnie.pl
Rozszerzona zawartość newsa
Międzynarodowa Konferencja
"Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat "

18 Października, PWSZ Krosno


Konferencja jest elementem projektu: „Dla obłoków nie ma granic – nowy impuls do zacieśnienia współpracy sąsiedzkiej”. Realizacja projektu służy promocji Karpat polskich i ukraińskich oraz budowie wzajemnych powiązań pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki górskiej w Polsce i na Ukrainie.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, regionalnych i lokalnych władz rządowych i samorządowych oraz instytucje zaangażowane w rozwój turystyki górskiej na terenie Polski i Ukrainy.


Konferencję rozpocznie wykład inauguracyjny zatytułowany:Współczesne trendy i tendencje w turystyce”.

Program będzie podzielony na cztery sesje tematyczne:
- Rola turystyki w rozwoju obszarów górskich po obu stronach granicy.
- Współpraca trans-graniczna.
- Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy dla nowych inicjatyw.
- Turystyka wiejska na obszarach górskich – promocja i rozwój,- Produkty turystyczne Karpat.

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 
Program Konferencji

10:00

10:10

Otwarcie konferencji, przywitanie gości

Prof. ndzw. dr hab. Janusz Gruchała Rektor PWSZ w Krośnie,

Ewa Draus – Wojewoda Podkarpacki

Wojciech Knapik – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus,

10:10

10:20

Przedstawienie programu konferencji

Tomasz Nawrocki – Koordynator projektu

10:20

10:50

Wykład inauguracyjny

Dr Zygmunt Kruczek

Współczesne tendencje i trendy w turystyce

I SESJA Rola turystyki w rozwoju obszarów górskich po obu stronach granicy

- prowadzenie sesji dr Wojciech Krukar

10:50

11:05

Wykład/prezentacja I

Dr Nadia Mikula, Narodowa Akademia Nauk, Lwów

Perspektywy rozwoju polsko-ukraińskich regionów górskich

11:05

11:20

Wykład/prezentacja II

Dr Stanisław Zaborniak, PWSZ w Krośnie

Turystyka piesza, wodna i rowerowa w Bieszczadach

11:20

11:35

Wykład/prezentacja III

Dr Mihailo Hamkalo, Uniwersytet Lwowski

Aktywna turystyka w karpackich regionach Ukrainy – stan obecny i perspektywy rozwoju

11:35

11:45

Pytania do prelegentów

11:45

11:55

Przerwa kawowa

II SESJA Współpraca transgraniczna – dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy dla nowych inicjatyw

- prowadzenie sesji dr Jacek Kraś

11:55

12:10

Wykład/prezentacja IV

Mgr Joanna Jeż – Dyrektor Euroregionu Karpackiego Polska

Możliwości realizacji projektów transgranicznych przy pomocy środków UE – lata 2007-2013

12:10

12:25

Wykład/prezentacja V

Dr Oleksandr Magliona, Uniwersytet im. I. Franko w Drohobyczu

Transgraniczna Polsko-Ukraińska współpraca: praktyczne osiągnięcia
i perspektywy rozwoju obszarów górskich i turystyki

12:25

12:40

Wykład/prezentacja VI

Mgr Zygmunt Krasowski – Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego,

Współpraca powiatu bieszczadzkiego z rejonami Stary Sambor i Turka - przykładem dobrych praktyk w rozwoju turystyki

12:40

12:55

Wykład/prezentacja VII

Mgr Mykola Palasevych, Uniwersytet im. I. Franko w Drohobyczu

Utworzenie międzynarodowego nowoczesnego systemu rekreacji na terenie Karpat

12:55

13:10

Pytania do prelegentów

III SESJA Turystyka wiejska na obszarach górskich – promocja i rozwój

- prowadzenie sesji prof. dr hab. inż. Czesław Guzik

14:00

14:15

Wykład/prezentacja VIII

Dr Witold Półtorak, PWSZ w Krośnie,

Znaczenie promocji w rozwoju turystyki wiejskiej na obszarach przygranicznych Euroregionu Karpackiego

14:15

14:30

Wykład/prezentacja IX

Mgr Bogdan Prannychuk,

Rozwój turystyki wiejskiej w górskich rejonach Zakarpacia – osiągnięcia i perspektywy

14:30

14:45

Wykład/prezentacja X

Mgr Maryana Baran, Politechnika Lwowska

Gospodarstwa domowe – problemy i perspektywy rozwoju

14:45

14:55

Pytania do prelegentów

14:55

15:05

Przerwa kawowa

IV SESJA Produkty turystyczne Karpat

- prowadzenie sesji prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Wnuk

15:05

15:20

Wykład/prezentacja XI

Prof. dr hab. Bohdan Myckan, Uniwersytet Podkarpacki

Charakterystyka wypraw wodno-turystycznych Dniestrem

15:20

15:35

Wykład/prezentacja XII

Mgr Jacek Wnuk,

Karpatywschodnie.pl

Karpaty Wschodnie –osobliwości regionu prezentacja multimedialna,

15:35

15:50

Wykład/prezentacja XIII

Mgr Małgorzata Buczek, UMCS w Lublinie

Produkt turystyczny polskich i ukraińskich uzdrowisk karpackich

15:50

16:00

Pytania do prelegentów

16:00

16:10

Podsumowanie, zakończenie konferencji

Prof. ndzw. dr hab. Janusz Gruchała Rektor PWSZ w Krośnie,

Mgr Łukasz Szmyd – PWSZ w Krośnie,

Wojciech Knapik – Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus.Pozostałe części projektu
Wystawa - „Dla obłoków nie ma granic… Turystyka pogranicza polsko-ukraińskiego”. Ekspozycja jest prezentowana przez okres 3 miesięcy /sierpień-październik/ w bibliotekach miejskich w Krośnie, Sanoku, Ustrzykach Dolnych i w Lesku. Na wystawie znalazły się kopie rycin obrazujących karpackie cerkwie oraz obyczaje społeczności zamieszkujących Karpaty po stronie ukraińskiej, publikacje polskich i ukraińskich oficyn na temat turystyki po obu stronach granicy, przykłady strojów ludowych, mapy.
Ekspertyza -„Rozwój turystyki w paśmie Karpat polskich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego”,
Mapa – fragment Bieszczadów Ukraińskich, w skali 1:100 000 o wymiarach ok.100cmx70cm prezentująca obszar o następujących punktach krańcowych (zach. –Otryt, Gniazdo Tarnicy, płn. -Stary Sambor, wsch. – Drohobycz, Truskawiec, Skole, płd. – Wołowiec i pasmo Borżawy,


Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus,
Agencja Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej we Lwowie,
Patronat naukowy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie,
Patronat honorowy:
Wojewoda Podkarpacki
Patronat medialny:
TVP Rzeszów, www.KarpatyWschodnie.pl
Patronat branżowy: Wiadomości Turystyczne

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy udziale Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIC CBC 2004-2006.
Projekt trwa od stycznia do października 2007 r.
Koordynator Projektu - Tomasz Nawrocki.